17 9 / 2014

Good morning! Let’s mencari nafkah! πŸ’ΌπŸ™‹βœ’οΈπŸ“™πŸ“ŒπŸ’»

Good morning! Let’s mencari nafkah! πŸ’ΌπŸ™‹βœ’οΈπŸ“™πŸ“ŒπŸ’»

14 9 / 2014

#latepost at Etika’s wedding. ❀️❀️❀️

#latepost at Etika’s wedding. ❀️❀️❀️

11 8 / 2014

05 8 / 2014

😽😽

😽😽

02 8 / 2014

My Man 😘

My Man 😘

31 7 / 2014

Ngupi sambil curhat πŸ˜‚πŸ˜‚ (at Crematology Coffee Roasters)

Ngupi sambil curhat πŸ˜‚πŸ˜‚ (at Crematology Coffee Roasters)

31 7 / 2014

4 Sekawan makan di Korea (at School Food Blooming Mari)

4 Sekawan makan di Korea (at School Food Blooming Mari)

31 7 / 2014

Blackball Dessert (at Lotte Shopping Avenue)

Blackball Dessert (at Lotte Shopping Avenue)

31 7 / 2014

Kuring; Kumis Miring (at Lotte Shopping Avenue)

Kuring; Kumis Miring (at Lotte Shopping Avenue)

29 7 / 2014

Selamat Lebaran! Mohon maaf lahir&batin :)

Selamat Lebaran! Mohon maaf lahir&batin :)